The Song Kids for KiKa

Voor vragen stuur een mail naar info@thesongkids.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

The Songkids kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ids internet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aanThe Songkids hebt verstrekt.The Songkids kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM The Songkids (uw)GEGEVENS NODIG HEEFT
The Songkids verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kanThe Songkids uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG The Songkids t GEGEVENS BEWAART
The Songkids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
The Songkids verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website vanThe Songkids worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Songkids gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
The Songkids maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thesongkids.nl.The Songkids zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

The Songkids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website vanThe Songkids maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Songkids verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de heer A.J van der Woude via info@thesongkids.nl.

www.The Songkids.nl is een website vanThe Songkids

The Songkids is als volgt te bereiken:
Postadres: MR PJ Troeslstraweg 250 b, 8919 AG Leeuwarden
Vestigingsadres: idem als postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:57243573
Telefoon: 0621631922
E-mailadres: info@thesongkids.nl